Onderwijs op CKC Beatrix

Het onderwijs op ons kindcentrum kenmerkt zich door de volgende punten:

  • identiteit en pedagogische lijn
  • kennis en vaardigheden
  • aansluiten bij verschillen tussen kinderen
  • samen

 

Deze begrippen zijn in de dagelijkse praktijk goed zichtbaar door onze christelijke identiteit, KiVa  en Jeelo. Deze drie punten worden op andere pagina's op deze website uitgewerkt. We vinden het belangrijk dat wat we doen past bij onze visie en deze uitgangspunten. Bij de keuze voor een nieuwe methode kijken we ook in hoeverre die hierop aansluit. Denk daarbij aan de mogelijkheden om kinderen extra oefenstof of extra verdiepingsstof te bieden. Maar ook biedt de methode mogelijkheden om zowel op papier als digitaal te werken. 

Samen is binnen ons kindcentrum belangrijk. Samen leren en samenwerken door kinderen, team en ouders. Met elkaar zorgen we voor een goede plek voor onze kinderen. Ouders betrekken we bij ons kindcentrum door oudergesprekken, koffie inloop, betrokkenheid bij Jeelo, maar ook binnen commissies zoals de klankbordgroep.

Combinatiegroepen

Op een school met deze grootte wordt gewerkt in combinatiegroepen. Er wordt jaarlijks gekeken naar de beste verdeling van de groepen. Meestal betekent dit dat we een 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8 hebben, maar het kan ook anders georganiseerd worden als de groepsgrootte dat nodig maakt. 

Onderwijsteam

De meeste leerkrachten op CKC Beatrix werken 4 dagen op ons kindcentrum. Dat betekent dus ook veel vaste gezichten voor de groep. Daarnaast werkt er een vakleerkracht gymnastiek, intern begeleider, onderwijsassistent, conciërge en directeur op onze locatie. De directeur is ongeveer drie dagen per week aanwezig. Een aantal leerkrachten hebben nog extra scholing gevolgd om zich verder te specialiseren in bijvoorbeeld lezen, ICT en het Jonge Kind.

Aanvraag informatie Kindcentrum Beatrix

Wilt u een kennismakingsgesprek aanvragen en daarbij ook een papieren versie van de informatiegids ontvangen? Geef dan ook uw adres door in onderstaande velden.