Opvang mogelijkheden

Kinderdagopvang

Voor de allerjongsten (0-4 jaar) bieden we kinderdagopvang aan. Een van onze twee ruimtes is speciaal ingericht voor kinderen van deze leeftijd. Kinderen kunnen lekker spelen op de grond of in de box. De jongste kinderen slapen ook regelmatig. Dat kan op de slaapkamer, maar ook in het buitenslaaphuisje. Als kinderen in de peuterleeftijd komen gaan ze naar de peutergroep. Doordat de vaste leidsters zowel op het kdv als de peutergroep werken is de overstap laagdrempelig en voelen kinderen zich ook daar snel vertrouwd. 

Peuteropvang

Op onze locatie bieden we peuteropvang aan. Onze locatie biedt voor- en vroegschoolse educatie (VVE) aan. Dat betekent dat we binnen onze activiteiten heel gericht met taal bezig zijn. VVE is erop gericht om kinderen die een (mogelijke) taalachterstand hebben al op jonge leeftijd verder te helpen in hun ontwikkeling.  We gebruiken daarbij het programma van Uk & Puk. Deze activiteiten worden op een speelse manier aangeboden. Er is veel ruimte voor voorlezen, knutselen en bewegen.

BUITENSCHOOLSE OPVANG 

Ook bieden we buitenschoolse opvang (bso) aan. Op de bso werken wij aan de hand van het activiteitenbeleid met een activiteitenplan vanuit CKC Drenthe aangevuld door eigen activiteiten. We hebben gemerkt dat er in de groep veel belangstelling is voor georganiseerde activiteiten. De deelname hieraan is vrij, zodat kinderen dit zelf kunnen afstemmen op hun behoeftes.  

Wanneer er kinderworkshops georganiseerd worden vanuit CKC Drenthe, dan kunnen de kinderen zich hiervoor opgeven bij de pedagogisch medewerkers. Naast afwisselende dagelijkse activiteiten bestaat ons activiteitenplan uit verschillende activiteiten die periodiek worden aangeboden en aansluiten bij een bepaald thema.  

Het thema sluit aan bij de belangstelling en behoefte van het kind en hangt vaak samen met het specifieke jaarthema, bijvoorbeeld beroepen, landen of techniek. Er is een grote verscheidenheid aan aanbod van activiteiten: bijvoorbeeld sport en spel, muziek, dans, beeldend vormen, drama, ontdekken, textiele werkvormen, bouwen, natuurbeleving en techniek.