KiVa

Kindcentrum Beatrix is een KiVa-kindcentrum. KiVa is gericht op het versterken van de sociale veiligheid in groepen. Er wordt pro-actief gewerkt aan de sociale vaardigheden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Hierdoor leren ze op een goede manier met elkaar om te gaan. Dat heeft een positief effect op de sociale veiligheid op het kindcentrum. KiVa heeft hierdoor een vaste plek op het lesrooster. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de materialen die door KiVa ontwikkeld zijn. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel, we doen het samen. Ons motto luidt dan ook: ‘Samen maken wij er een fijn kindcentrum van!'

KiVa in de groepen

De materialen van KiVa zijn verdeeld in thema's. Deze komen jaarlijks aan bod. Binnen ons kindcentrum wordt in alle groepen aan hetzelfde thema gewerkt en staat dezelfde afspraak centraal. Deze kunt u ook teruglezen op het ouderportaal. Op deze wijze wordt u als ouder ook betrokken. We hopen dat u deze ook thuis af en toe met uw kind bespreekt.

KiVa is voor ons een passende manier om het pedagogisch klimaat te verbeteren en pesten tegen te gaan. Dit staat beschreven in ons pestprocotol. Wilt u meer weten over KiVa? We vertellen u er graag over. Ook heeft KiVa een website met volop informatie. www.kivaschool.nl

Verlenging certificaat

We zijn er trots op dat ons certificaat onlangs weer is verlengd. Dat betekent dat we voldoen aan alle eisen van het KiVa-programma. Dat willen we ook blijven doen en daarom spreken we binnen het team regelmatig over de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en volgen we gezamenlijk trainingen. Zo blijven we up-to-date en kunnen we uw kind het best begeleiden in zijn of haar ontwikkeling.