Drents Verkeerslabel

Verkeerseducatie vinden we belangrijk. We willen kinderen leren om zich op een veilige manier in het verkeer te bewegen. Daarom is het volgens ons belangrijk om al op jonge leeftijd te starten met oefenen en op een praktijk gerichte manier kennis te maken met verkeer. In alle groepen wordt verkeersles gegeven. Kinderen leren aan de hand van de methode Veilig Verkeer Nederland  hoe ze zich veilig in het verkeer kunnen begeven. De verkeersregels komen aan bod en we spreken over gedrag in het verkeer. We hebben het daarbij ook over het verkeer in de directe omgeving van ons kindcentrum. Hoe ga je veilig van en naar school? 

Naast het standaard aanbod staan we om het jaar een aantal weken uitgebreid stil bij verkeer. We organiseren dan het Jeelo-project ‘Veilig in het verkeer’. In november 2021 staat dit project op de planning. 

Drents verkeerslabel

Een andere manier om extra aandacht te kunnen besteden aan verkeer is via het Drents verkeerslabel. Hiermee kunnen we deelnemen aan theatervoorstellingen over verkeer en krijgen we extra educatieve materialen tot onze beschikking. 

Informatie over verkeersveiligheid

Via ons ouderportaal zult u regelmatig informatie van Veilig Verkeer Nederland ontvangen. Deze kunt u gebruiken om thuis te bespreken met uw kind.