Christelijke identiteit

Onze identiteit heeft een belangrijke plek in ons kindcentrum. Het is zichtbaar in de klas en bij gezamenlijke vieringen als kerst en de schoolkerkdienst. In de klas wordt gebruik gemaakt van de methode 'Kind op Maandag'. Hierin staan (Bijbel) verhalen met verwerkingsopdrachten.

We praten met de kinderen over de verhalen en de boodschap die in de verhalen zit. Hier komen vragen aan bod als 'wat kun je met dit verhaal in je dagelijks leven?' Elke week komen meerdere (Bijbel) verhalen aan de orde. Tijdens de dagopening, voor het eten en aan het einde van de dag wordt ook samen gebeden. Via het ouderportaal kunt u lezen welke verhalen in de komende weken aan bod komen.